main

Kosetsu

Event

Summer Picnic

The Summer Picnic concerts were events that symbolize Kosetsu's thirties, and also became a page in the lives of the many people who gave their time to participate.

1st

July 26, 1981

Himiko no Sato, Ubuyama-mura, Aso-gun,
Kumamoto Prefecture

Audience: 8,000

guest

Shozo Ise, Hiroaki Igarashi

2nd

August 7 - 8, 1982

Bochu Campsite, Aso-gun, Kumamoto Prefecture

Audience: 23,000

guest

Alfee, Southern All Stars, Kumiko Yamashita, Rove Bard, Wataru Takada,

3rd

August 6 - 7, 1983

Bochu Campsite, Aso-gun, Kumamoto Prefecture

Audience: 24,000

guest

Sayaka Ito, Chiharu Matsuyama, Tsuyoshi Nagabuchi, Shozo Ise, Ryo Kagawa, Hiroyuki Konishi, Yukiko Shimizu, Yuichi Iwasaki

4th

August 4 - 5, 1984

Koi no Ura, Tsuyazaki-machi, Munakata-gun,
Fukuoka Prefecture

Audience: 21,000

guest

Tetsuya Takeda, Meiko Nakahara, Chage & Aska, Kyoichi Usamoto, Hitoshi Komuro, Masanori Hata, Asumi Hata

5th

August 3 - 4, 1985

Koi no Ura, Tsuyazaki-machi, Munakata-gun,
Fukuoka Prefecture

Audience: 23,000

guest

Tsuyoshi Nagabuchi, Ayumi Nakamura, Jiro Sugita, Anri, Zigzag, Ruiko Kurahashi, Masaomi Kondo

6th

August 2 - 3, 1986

Koi no Ura, Tsuyazaki-machi, Munakata-gun, Fukuoka Prefecture

Audience: 23,000

guest

Chiharu Matsuyama, HiFi Set, Boowy, Kazuki Kosakai, Itsuro Shimoda, Hiroshi Kamayatsu, Zero Specter, Rough & Ready

7th

July 25 - 26, 1987

Umi no Nakamichi Seaside Park, Higashi-ku, Fukuoka, Fukuoka Prefecture

Audience: 20,000

guest

Takuro Yoshida, Fukinoto, Kazue Ito, Claxon, Mamiko Takai, Hideki Ando

8th

July 23 - 24, 1988

Juju-kogen Sawamizu Campsite, Oita Prefecture

Audience: 23,000

guest

Kenji Sawada, Laughin? Nose, C-C-B, Yuyu, Bread & Butter, De-LAX, Mariko, Shozo Ise, Zigzag

9th

July 29 - 30, 1989

Mitsui Green Land, Arao-shi, Kumamoto Prefecture

Audience: 17,000

guest

Bakufu Slump, The TPOs, Mariko Nagai, Angie, Zigzag, Seiji Katsu, Shozo Ise, Tatsuo Kamon, Pink No Denwa

10th

August 11 - 12, 1990

Seaside Momochi, Fukuoka, Fukuoka Prefecture

Audience: 20,000

guest

Chiharu Matsuyama, Hiroaki Igarashi, Ayumi Nakamura, Taro Dan, Takuro Yoshida, Yosui Inoue, Tatuso Kamon, Dig, Chage & Aska, Fukinoto, Kozo Murashita, Jiro Sugita, Hitoshi Komuro, Kyoichi Usamoto, Ryuun Nagai, Itsuro Shimoda, Takahiko Ishikawa, Kaze, Iruka, Kotaro Yamamoto

site information

JAPANESE site CONTACT Copyright(c) 2003 Berryfarm LTD.  ALL rights reserved.